Gedragswetenschapper

Gedragswetenschapper

Die ingezet wordt binnen het Expertteam van de regio West-Brabant West.

(minimaal 24 uur per week, voor de duur van een jaar, met de optie tot omzetten naar een contract voor onbepaalde tijd)

 

      

De functie

Je bent onderdeel van het Expertteam van de regio West-Brabant West. Vanuit de negen samenwerkende gemeenten werk je, samen met je collega-gedragswetenschappers, nauw samen op de volgende gebieden:

 • Je adviseert en coacht Jeugdprofessionals op locatie (werkzaam namens SPRING voor de negen gemeenten binnen de regio) over de in te zetten benodigde hulpverlening en het bijdragen aan de inhoudelijke en methodische ontwikkeling en innovatie binnen de organisatie en binnen de keten;
 • Je laat je consulteren door jeugdprofessionals, vanuit de gedragswetenschappelijke discipline en kaders, zodanig dat de specialistische kennis en vaardigheden in hulpverlengingstrajecten juist gehanteerd worden;
 • Je draagt bij aan de inhoudelijke ontwikkeling en innovatie van de organisatie o.a. op het gebied van methoden, werkwijzen en scholingsprogramma’s gericht op de deskundigheid van jeugdprofessionals;
 • Gezamenlijk met je collega’s uit het Expertteam vorm je de vakgroep gedragswetenschappers;
 • Op casusniveau kan over en weer kennis uitgewisseld worden en gezamenlijk worden opgetrokken;
 • Je biedt vakinhoudelijke voorlichting/ deskundigheidsbevordering aan jeugdprofessionals in het kader van kennisoverdracht en kennisverbreding;
 • Je draagt bij aan beleidsontwikkeling, zowel intern als extern met de negen samenwerkende gemeenten en ketenpartners;
 • Je hebt een rol in het vertalen van wat je in je werkpraktijk tegenkomt naar een goede plek binnen ons SPRING-leerhuis;
 • Je ontwerpt voorstellen voor ontwikkeling van het vakgebied en het vertalen hiervan in richtlijnen en kaders;
 • Je voert basisdiagnostisch onderzoek uit ten behoeve van vraagverheldering van cliënten;
 • Je ondersteunt jeugdprofessionals in direct contact met de cliënten, waar je begeleiding biedt ter voorkoming van het doorverwijzen naar specialistische zorg.

 

Functie-eisen

 • Een afgeronde wetenschappelijke opleiding (ontwikkelings)psychologie of (ortho)pedagogiek, met voorkeur voor diagnostiekbevoegdheid;
 • Kennis van psychiatrische ontwikkelbeelden, gedragsproblemen en systemische problematiek;
 • Kennis van de sociale kaart van zorg en welzijn en daarbij betrokken keten(partners);
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn;
 • Drie jaar werkervaring in een relevante of vergelijkbare functie;
 • Kennis van en ervaring met de doelgroep van SPRING is een pré;
 • Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen op jouw vakgebied en weet dit om te zetten naar wat nodig is binnen SPRING;
 • Je bent geregistreerd bij het SKJ en voldoet aan de daarvoor geldende eisen;
 • Je hebt kennis van en ruime ervaring binnen één van de volgende gebieden:
  • Onderwijs
  • Behandelpraktijk psychische problemen/ psychiatrie
  • Verstandelijke beperking
  • Pedagogische begeleidingsinterventies
  • Jonge kind
  • Verslavingsproblematiek
  • Sociale domein
  • Veiligheidsketen

 

Profiel

 • Je bent een bevlogen professional die focust op mogelijkheden en daarbij nauw samenwerkt met ouders, jongeren, onze jeugdprofessionals, collega’s uit andere organisaties/gemeenten en vrijwilligers;
 • Je vindt het interessant om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de jeugdhulpregio door middel van onder andere het meedenken over het maken van verbeterslagen op het gebied van domein overstijgende samenwerking en samenwerking met onderwijs;
 • Je hebt het lef om los te laten waar mogelijk en door te pakken als dat nodig is.

  

Wij bieden
Een uitdagende functie, waarbij je samen met de gemeenten, overige samenwerkingspartners en je collega’s mede vorm kunt gaan geven aan de rol van de gedragswetenschapper in de gemeentelijke jeugdzorg. Samen met je collega’s krijg je de kans om de jeugdzorg binnen de relatief nieuwe, in ontwikkeling zijnde, gemeentelijke context, mee vorm te geven.  We hebben uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg. De functie is  ingedeeld in salarisschaal 11 van de CAO Jeugdzorg. Het bruto salaris bedraagt max. € 4.707,49 bij een fulltime dienstverband.

 

Informatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij:

Monique Groffen, manager SPRING bereikbaar op 06- 14 39 93 48

Maurice van den Nieuwenhuijzen, manager SPRING, bereikbaar op 06- 53 19 53 06.

Suzanne van Beek gedragswetenschapper complexe veiligheidscasuïstiek, bereikbaar op 06-24960578

Iwona Thielen, coördinator Expertteam, bereikbaar op 06-39862663

Interesse?

Geïnteresseerden die erg enthousiast zijn kunnen hun CV en motivatiebrief o.v.v. vacature Gedragswetenschapper Expertteam mailen naar vacature@springjeugd.nl tot uiterlijk 21 maart as. De eerste ronde selectiegesprekken zullen op 25 en 26 maart worden gevoerd. Naast de selectiegesprekken zullen er referenties worden opgevraagd.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst.

 

 

 

 

 

 

Menu Close Toon menu Search Close Toon zoeken Naar de top