SPRING is altijd op zoek naar vernieuwing en groei. Daarom wil zij haar dienstverlening uitbreiden. SPRING bestaat momenteel uit een tweetal labels, SPRING Jeugdprofessionals & SPRING Leerhuis. Beide labels haken in op de behoefte van gemeenten om professionele dienstverlening te kunnen bieden met een grote mate van flexibiliteit die kostendekkend is.

SPRING Jeugdprofessionals neemt een centrale positie in het organiseren van goede jeugdhulp en deskundigheidsbevordering van professionals in het jeugdveld en zorgt door haar oplossingsgerichte en preventieve benadering voor minder specialistische zorg en uiteindelijk minder kosten voor de gemeente.

Ze realiseert dit door kennis en gekwalificeerde SKJ geregistreerde jeugdprofessionals in te zetten in het domein Jeugdzorg/hulp bij gemeenten. Generalistische teams omringd door een specialistennetwerk. SPRING is daarmee een stabiele jeugdpartner voor Nederlandse gemeenten. De professionals van SPRING staan op kwalitatief hoog niveau door de continue deskundigheidsbevordering, middels het SPRING Leerhuis, die deel uitmaakt van de functie.

SPRING Leerhuis is een opleidingscentrum voor professionals in het domein van jeugdhulp. Iedere professional werkzaam in dit domein, van coördinator tot ambulante jeugdwerker, kan binnen het SPRING Leerhuis aan de hand van de gestelde eisen of persoonlijke leerdoelen vorm geven aan zijn/haar professionele ontwikkeling. Het Leerhuis maakt een leerprogramma op maat en anticipeert met haar opleidingen en trainingen op ontwikkelingen binnen het vakgebied en de sector, wetgeving en transformatie-schommelingen.

Leren, veranderen en transformeren staat centraal in het Leerhuis. Jeugdprofessionals leren met een persoonlijk leerplan met behulp van vaardigheidstrainingen, kennisoverdracht, intervisie, ontmoetingen, pilots en onderzoek. E-learning maakt onderdeel uit van het leerhuis. 24/7 de mogelijkheid tot leren.

Menu Close Toon menu Search Close Toon zoeken Naar de top