Samen sterk voor de jeugd
In opdracht van de negen gemeenten in West-Brabant West, zijn ruim 250 jeugdprofessionals van SPRING verantwoordelijk voor het bieden van deskundige hulp, ondersteuning en toeleiding naar specialistische jeugdzorg. Ouders en kinderen komen via de lokale toegang bij hun gemeente met de jeugdprofessional in contact.

Wie zijn we

Als expert in jeugdzorg ondersteunt SPRING gemeenten bij de inrichting en doorontwikkeling van het jeugdstelsel. SPRING zorgt voor de samenstelling van teams met goed gekwalificeerde jeugdprofessionals in de 9 gemeenten in West-Brabant West . Deze teams zijn multidisciplinair samengesteld, zodat ze gezamenlijk voor elke hulpvraag een passend antwoord vinden.

Voor wie

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, opgroeien of de gezondheid van zijn kind en wil daar graag eens met iemand over praten. Heb je vragen over de opvoeding van je kind? Dan kun je terecht bij een jeugdprofessional van SPRING.

Jeugdigen en opvoeders kunnen voor hulp en ondersteuning terecht bij een jeugdprofessional van SPRING die werkzaam is in de gemeente. Ook zijn de jeugdprofessionals bereikbaar voor verwijzers, zoals huisartsen en scholen.

Geen kind buitenspel

Expertise

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom werkt SPRING alleen met de beste jeugdprofessionals en zijn de teams zorgvuldig samengesteld om tot een zo breed mogelijke expertise te komen. Samen zijn zij gedreven om de juiste vrij toegankelijke zorg te bieden en indien nodig de juiste specialistische zorg in te zetten.

“Collega’s laten hun werk vallen of  werken over om samen een uithuisplaatsing te regelen. Dat geeft een gevoel van  saamhorigheid en steun.”   Per…

“De spin in het web is echt een rol voor de jeugdprofessional. Het systeemgericht te werk gaan en de korte lijnen zetten dit gezin weer terug…

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken