ANBI

Hieronder volgen de officiële gegevens van SPRING:

De naam: Stichting SPRING

Fiscaal nummer: 854482799

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Bestuurder de heer R. van der Krogt

Raad van Toezicht:
– Dhr. R.E. Axt
– Dhr. J. Spithoven
– Mevr. N. Huismans
– Mevr. L. Braks-Langenkamp
– Dhr. R. Boerman

Het beloningsbeleid: volgens de CAO Jeugdzorg.

De doelstelling: De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning, zorg en hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen. Dit trachten wij te bereiken door het inzetten van professionals ten behoeve van vraagverheldering, (opvoed)ondersteuning, regievoering, toeleiding naar informele en gespecialiseerde zorg, informatie en advies.

Beleidsplan: download hier het beleidsplan.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download hier het jaarverslag van 2018.
Download hier het jaarverslag van 2017.

Een financiële verantwoording: Download hier de jaarrekening 2015 en jaarrekening 2016.

Menu Close Toon menu Search Close Toon zoeken Naar de top