ANBI

Hieronder volgen de officiële gegevens van SPRING:

De naam: Stichting SPRING

Fiscaal nummer: 854482799

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Bestuurder de heer R. van der Krogt

Raad van Toezicht:
– Dhr. R. Boerman, voorzitter
– Mevr. L. Braks-Langenkamp, vicevoorzitter
– Mevr. N. Huismans
– Dhr. J. Spithoven
– Mevr. I. Ishaak

Het beloningsbeleid: volgens de CAO Jeugdzorg.

De doelstelling: De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning, zorg en hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen. Dit trachten wij te bereiken door het inzetten van professionals ten behoeve van vraagverheldering, (opvoed)ondersteuning, regievoering, toeleiding naar informele en gespecialiseerde zorg, informatie en advies.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download hier het geconsolideerd jaarverslag 2022
Download hier het beleidsplan 2022

Download hier het beleidsplan 2021
Download hier het jaarverslag 2020
Download hier het jaarverslag van 2019
Download hier het jaarverslag van 2018

 

Menu Close Toon menu Search Close Toon zoeken Naar de top