ANBI

Hieronder volgen de officiële gegevens van SPRING:

De naam: Stichting SPRING

Fiscaal nummer: 854482799

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Dhr. R.J.A. van der Krogt, bestuurder

Raad van Toezicht:
– Dhr. R. Boerman, voorzitter
– Mevr. L. Braks-Langenkamp, vicevoorzitter
– Dhr. J. Spithoven
– Mevr. I. Ishaak
– Dhr. M. Meijerink
– Dhr. P. Klootwijk

Het beloningsbeleid: volgens de CAO Jeugdzorg.

De doelstelling: De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning, zorg en hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen. Dit trachten wij te bereiken door het inzetten van professionals ten behoeve van vraagverheldering, (opvoed)ondersteuning, regievoering, toeleiding naar informele en gespecialiseerde zorg, informatie en advies.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download hier het geconsolideerd jaarverslag 2023
Download hier het beleidsplan 2023

Download hier het geconsolideerd jaarverslag 2022
Download hier het beleidsplan 2022
Download hier het beleidsplan 2021
Download hier het jaarverslag 2020
Download hier het jaarverslag van 2019
Download hier het jaarverslag van 2018

 

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken