SPRING vindt haar oorsprong in de transitie van de jeugdzorg, en is ontstaan op 1 januari 2015. Dit is het moment dat gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp. Sindsdien zet Spring zich samen met de gemeenten in de regio in om het jeugdhulpstelsel conform de ‘Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West’ te laten slagen. SPRING ondersteunt op alle niveaus de innovatie van het jeugdstelsel.

Spring Jeugdprofessionals is onderdeel van Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling, waaronder ook Spring Jeugdhulp  en MEE West-Brabant vallen. NMO is een netwerkorganisatie waarbinnen maatschappelijke thema’s binnen het sociale domein worden samengebracht.

Spring Jeugdprofessionals
SPRING Jeugdprofessionals richt op het werven en selecteren van vakbekwame Jeugdprofessionals, die voor een groot deel werkzaam zijn binnen de lokale Toegangen van de gemeenten in West-Brabant West. Deze professionals zijn in dienst bij SPRING, maar werken voor en in de gemeenten. Hierbij is er sprake van een duale aansturing vanuit gemeenten en SPRING. Daarnaast richt SPRING zich op de professionalisering van de professionals, door middel van aanbod vanuit het SPRING Leerhuis (zoals trainingen en reflectiemodules), het bieden van werkbegeleiding, ondersteuning van gedragswetenschappers en ondersteuning vanuit de Vraagbaak (jeugdstelseldeskundigen). Ook houdt SPRING zich, samen met de professionals bezig met de verdere doorontwikkeling van het vak van Jeugdprofessional. SPRING biedt een leer- en ontwikkelomgeving die zorg draagt voor resultaatverantwoordelijke en vakbekwame jeugdprofessionals.

Lees meer over SPRING  in het jaardocument 2021. Het is een geconsolideerd jaardocument en bevat ook de verantwoordingen van Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling en MEE West-Brabant.

Menu Close Toon menu Search Close Toon zoeken Naar de top