Spring vindt haar oorsprong in de transitie van de jeugdzorg, en is ontstaan op 1 januari 2015. Dit is het moment dat gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp. Sindsdien zet Spring zich samen met de gemeenten in de regio in om het jeugdhulpstelsel conform de ‘Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West’ te laten slagen. Spring ondersteunt op alle niveaus de innovatie van het jeugdstelsel.

Spring Jeugdprofessionals is onderdeel van Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling, waaronder ook Spring Jeugdhulp en MEE West-Brabant vallen. NMO is een netwerkorganisatie waarbinnen maatschappelijke thema’s binnen het sociale domein worden samengebracht.

Spring Jeugdprofessionals
Spring Jeugdprofessionals richt op het werven en selecteren van vakbekwame jeugdprofessionals, die voor een groot deel werkzaam zijn binnen de lokale toegangen van de gemeenten in West-Brabant West. Deze professionals zijn in dienst bij Spring, maar werken voor en in de gemeenten. Hierbij is sprake van een uniek construct: de inhoudelijke aansturing van de jeugdprofessionals en verantwoordelijkheid voor de cliëntenzorg ligt bij de gemeenten. Het werkgeverschap en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de professionalisering van de jeugdprofessionals ligt bij Spring. Dit doen we door middel van:

  • Trainingen en reflectiemodules van het Spring Leerhuis
  • Het bieden van werkbegeleiding
  • Ondersteuning van gedragswetenschappers
  • Ondersteuning van  jeugdstelseldeskundigen (Vraagbaak)
  • Doorontwikkeling van het vak jeugdprofessional

Lees meer over SPRING in het jaarbeeld 2023. Het is een geconsolideerd jaarbeeld en bevat ook de verantwoordingen van Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling en MEE West-Brabant.

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken