Onze visie

Elk kind telt

Elk kind moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat hij of zij later naar vermogen deel kan nemen aan de samenleving. Lukt dat niet vanzelf dan kunnen ouders en kinderen via de lokale toegang bij hun gemeente snel en dichtbij terecht voor deskundige hulp en ondersteuning. Het belang van het kind is hierbij altijd het uitgangspunt.

Onze belofte: Samen sterk voor de jeugd

Samen zijn we sterk. Niet alleen omdat we alle mogelijke expertise in huis hebben, maar ook omdat we elkaar kunnen helpen om te bouwen aan het vak jeugdprofessional. Samen staat ook voor samenwerking. Als ervaren jeugdprofessionals weten wij dat het creëren van verbinding cruciaal is om vooruitgang te kunnen boeken. Niet alleen zoeken we verbinding met kind en gezin. Samen met onze partners in het veld en opdrachtgevers staan wij voor een nieuwe opdracht. Duurzame oplossingen kunnen we alleen realiseren als alle betrokken partijen bereid zijn om samen te werken.

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken