Wat doen we

Als voor een jeugdige ondersteuning nodig is, kan hij of zij en zijn opvoeders terecht bij een jeugdprofessional van SPRING die werkzaam is in de gemeente. De jeugdprofessionals van SPRING werken samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert, Etten-Leur en Tholen.

Als expert in jeugdzorg ondersteunt SPRING gemeenten bij de verdere ontwikkeling en inrichting van het nieuwe jeugdstelsel. Gemeenten kunnen rekenen op breed samengestelde teams bestaande uit professionals die elkaar optimaal aanvullen. Door de oplossingsgerichte, preventieve benadering gericht op het hele systeem rondom het kind en gezin, kunnen de jeugdprofessionals passende hulp bieden én is er minder specialistische zorg nodig. Onze jeugdprofessionals staan naast het gezin en opereren onafhankelijk en autonoom. Het werkgeverschap (inclusief deskundigheidsbevordering) en de verdere ontwikkeling van het vak jeugdprofessional laten deze gemeenten met een gerust hart aan ons over.

Vanuit hun professie zijn de jeugdprofessionals goed in staat om mee te denken en adviseren over het lokale jeugdbeleid. Zij werken nauw samen met partners, zoals het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD West-Brabant, de huisartsen en Veilig Thuis. Ook zijn zij met regelmaat te vinden bij o.a. de kinderopvang, de peuterspeelzalen en in het onderwijs. Door hun integrale aanpak en effectieve en doortastende samenwerking met partners weten onze jeugdprofessionals de juiste verbinding te leggen tussen vrij toegankelijke zorg, niet vrij toegankelijke zorg en borging van veiligheid.

Meer weten?
Wilt u meer weten over SPRING of onze jeugdprofessionals? Neem dan contact met op met Monique Groffen, Maurice van den Nieuwenhuijzen of Marjolein van den Heijkant via info@springjeugd.nl.
Voor meer informatie kunt u ook eens kijken op www.jeugdhulpwbw.nl 

Menu Close Toon menu Search Close Toon zoeken Naar de top