SPRING vindt haar oorsprong in de transitie van de jeugdzorg en ondersteunt op alle niveaus de innovatie van het jeugdstelsel. Het inzetten van de jeugdprofessionals bij de gemeente, als ook het ontwikkelen van het vak als zodanig, dat maakt Spring uniek! SPRING zet sterk in op het professionaliseren van medewerkers. Het vakgebied van de jeugdprofessional beslaat inmiddels het hele terrein van jeugdzorg. De jeugdprofessionals van SPRING zijn resultaatverantwoordelijk en zelforganiserend en werken vanuit professionele autonomie.

Onze kernwaarden

Bedreven
SPRING drijft op enthousiaste en zelfstandige jeugdprofessionals die zich inzetten om professionele jeugdhulp te bieden. In onze aanpak zijn we proactief en outreachend. Blijven leren en ontwikkelen vinden we belangrijk zodat we jeugdigen, gezinnen en hun omgeving de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Onze expertise delen we graag met collega’s en met andere professionals in ons netwerk. Zo blijven we samen bouwen aan SPRING en het vak jeugdprofessional.

Samen
Samen kom je tot het beste resultaat. Dat ervaren we steeds weer. Daarom weten wij professionals elkaar te vinden én elkaars kwaliteit optimaal te benutten. Als een kind of gezin dreigt vast te lopen, zoeken we samen met het gezin en zijn omgeving naar een duurzame oplossing. Samen met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners, maken we ons sterk om op te bouwen aan hoogwaardige professionele jeugdhulp.

Inspireren
Het gezin en haar omgeving stimuleren, zodat ze uiteindelijk op eigen kracht verder komen. Dat drijft elke jeugdprofessional van SPRING. Met enthousiasme en gedrevenheid inspireren we zowel kind en gezin als opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Met onze expertise en attitude willen wij bijdragen aan de doorontwikkeling en uitvoering van jeugdhulp door gemeenten.

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken