Samenwerking in crisissen

“Collega’s laten hun werk vallen of  werken over om samen een
uithuisplaatsing te regelen. Dat geeft een gevoel van  saamhorigheid en steun.”

 

Per 1 januari 2022 voert het Crisis Interventie Team Jeugd (CIT) West-Brabant West (WBW) de crisiszorg uit voor jeugdigen binnen een vrijwillig kader, zij doen dit onder de vlag van Spring Jeugdprofessionals.
Het CIT Jeugd WBW heeft dit overgenomen het team Spoedeisende Zorg (SEZ), onderdeel van Jeugdbescherming Brabant.

Bereikbaarheid
Binnen kantoortijd is het Crisis Interventie Team Jeugd West-Brabant West bereikbaar via de betrokken jeugdprofessional of de gemeente waar de jeugdige ingeschreven staat.
Buiten kantoortijd is het CIT Jeugd WBW bereikbaar via het meldpunt Crisiszorg West-Brabant: 0800-5099.
Per mail is het crisisteam 24/7 bereikbaar via spoed@springjeugd.nl

Wat doet het Crisis Interventie Team Jeugd (CIT) West-Brabant West?
Binnen kantoortijd ondersteunt het CIT Jeugd WBW professionals die werkzaam zijn voor de jeugdigen in de regio West-Brabant West in situaties waarin een, dreigende, crisis wordt ervaren. Deze ondersteuning betreft altijd maatwerk. Buiten kantoortijd is het CIT Jeugd WBW bereikbaar om naar jeugdigen of ouders toe te gaan op het moment dat een interventie niet kan wachten tot de volgende werkdag.
Ook is het CIT Jeugd WBW de toegang tot inzet van crisisopvang en acuutzorg binnen een vrijwillig kader.

Het team Spoedeisende Zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Brabant blijft verantwoordelijk voor de crisishulp voor hun eigen cliënten en de uitvoering van de voorlopige kinderbeschermingsmaatregelen (VOVO en VOTS) binnen de regio.

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken