Begeleiding door onze gedragswetenschappers en werkbegeleiders:
Wanneer je als gedragswetenschapper of jeugdprofessional voor SPRING komt werken, word je intensief ondersteund op meerdere gebieden. Gedragswetenschappers en werkbegeleiders zullen je begeleiding gaan geven. Enerzijds zal dit gaan om begeleiding omtrent onderwerpen die je tegenkomt in je huidige werk, anderzijds zul je tips en strategieën meekrijgen die je kunt gebruiken op je nieuwe werkplek. Deze begeleiding zal gedurende het gehele eerste jaar plaatsvinden.

Maatwerk
Bij de start zal dit frequent zijn, naarmate je langer aan het werk bent, zal de frequentie hiervan afnemen. In deze werkbegeleidingsgesprekken zullen we met je stil staan bij inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot jouw rol als jeugdprofessional of gedragswetenschapper. Het kan hierbij gaan over vragen en/of thema’s omtrent casuïstiek of over het gebruik van de richtlijnen jeugdhulp. Tevens kan het gaan over meer persoonsgerichte vragen en thema’s waar je als startend professional mee te maken kan krijgen. Vaak gaan deze gesprekken over je rol, houding en verantwoordelijkheden ten opzichte van professionals waar je mee werkt of ten opzichte van cliënten.

De inhoud en vorm van deze begeleidingsgesprekken zijn afgestemd op jouw wensen en behoeften. De inhoud is afhankelijk van de organisatie waar je gaat werken en de rol en de verantwoordelijkheid die daarbij horen. Daarnaast zal ook iedere nieuwe professional verschillende krachten en ontwikkelpunten hebben. De werkbegeleiding wordt persoonlijk op jou afgestemd, zodat aangesloten wordt bij wat jij nodig hebt. Samen maken we een plan, met als uiteindelijk doel: Jou in je kracht zetten en werkplezier te laten ervaren!

Tijdens de werkbegeleiding wordt er naast ondersteuning ook aandacht gegeven aan  het persoonlijke welzijn. Hoe zit je erbij? en hoe gaat het met jou? zijn vragen die binnen de werkbegeleiding aan bod komen. Aandacht voor werkbalans is een belangrijke waarde voor elke medewerker van Spring.

Als nieuwe jeugdprofessional of gedragswetenschapper kom je naar een van de kantoren van Spring in Breda, Roosendaal of Goes voor de begeleiding. Echter, je begeleidende gedragswetenschappers en werkbegeleiders kunnen ook naar jouw nieuwe werkplek toe komen om de begeleiding daar plaats te laten vinden. Tevens zal er altijd ruimte zijn om telefonisch en digitaal contact te hebben. Wanneer nodig zal er extra begeleiding plaatsvinden.

Intervisie
Als nieuwe professional in het jeugdveld word je onderdeel van een intervisiegroep met Springcollega’s. Daarnaast heb je een structureel overleg omtrent moreel beraad en kun je deel nemen aan het casuïstiekoverleg.

SPRINGplank programma vanuit het SPRING Leerhuis:
Zodra je start bij Springplank, ga je het speciaal door het leerhuis ontwikkelde springplank jaarprogramma volgen.

Je volgt de 3 basistrainingen Oplossingsgericht werken, Systeemgericht werken en Beroepsethiek. Naast deze basistrainingen zijn er speciaal voor Springplank facultatieve trainingen én thema-ochtenden ontwikkeld. De thema-ochtenden gaan over onderwerpen die relevant zijn voor professionals in de jeugdhulpverlening. Voorbeelden van thema’s zijn: zelfzorg, omgaan met weerstand, positioneren en contact maken. Tevens zorgen deze thema-ochtenden ervoor dat jij als nieuwe professional met andere professionals in een soortgelijke situatie tips en informatie over deze onderwerpen kan uitwisselen.

Tijdens de trainingen en bijeenkomsten krijg je met veel praktijkvoorbeelden te maken. Je doet kennis op die je direct kunt gaan toepassen. in de praktijk toepassen. Zo blijf je jezelf professional ontwikkelen. Bijkomend voordeel is dat jij met het trainingsprogramma je benodigde SKJ punten behaald.

Balans in werk en ontwikkeling is natuurlijk erg belangrijk. Daarom streven wij ernaar dat je iedere week gemiddeld twee uur aan het SPRINGplank Leerhuisprogramma kunt besteden. Het programma is interactief en past goed bij alle praktijkervaring die jij op gaat doen, want:

“ Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.”

Menu Close Toon menu Search Close Toon zoeken Naar de top