Werkbegeleiding +
Starten in een nieuw werkveld brengt uitdagingen met zich mee, zowel werkinhoudelijk als persoonlijk. Het is fijn als je deze uitdagingen niet altijd in je eentje aan hoeft te gaan. Wanneer je als gedragswetenschapper of jeugdprofessional voor Spring Samen komt werken, word je intensief ondersteund op meerdere gebieden door gedragswetenschappers en werkbegeleiders. We noemen dit werkbegeleiding +. De begeleiding is gericht op onderwerpen die je tegenkomt in je werk binnen de jeugdzorg en jeugdhulpverlening maar ook op de vragen die je tegenkomt bij het starten in een nieuw werkveld. Het gaat dus over de inhoud van het vak en jouw ontwikkeling als professional binnen dit vak. Je zult tips en strategieën meekrijgen die je kunt gebruiken op je nieuwe werkplek. Deze begeleiding zal gedurende het gehele eerste jaar plaatsvinden.

Maatwerk
Werkbegeleiding + zal bij de start frequent zijn. Naarmate je langer aan het werk bent, zal de frequentie hiervan afnemen. In deze werkbegeleidingsgesprekken zullen we met je stilstaan bij inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot jouw rol als jeugdprofessional of gedragswetenschapper. Het kan hierbij gaan over vragen en/of thema’s omtrent casuïstiek of over het gebruik van de richtlijnen jeugdhulp. Tevens kan het gaan over meer persoonsgerichte vragen, werk- privébalans en thema’s waar je als startend professional mee te maken kan krijgen. Vaak gaan deze gesprekken over je rol, houding en verantwoordelijkheden ten opzichte van professionals waar je mee werkt of ten opzichte van cliënten.

De inhoud en vorm van deze begeleidingsgesprekken zijn afgestemd op jouw wensen en behoeften. De inhoud is afhankelijk van de organisatie waar je gaat werken en de rol en de verantwoordelijkheid die daarbij horen. Daarnaast zal ook iedere nieuwe professional verschillende krachten en ontwikkelpunten hebben. De werkbegeleiding wordt persoonlijk op jou afgestemd, zodat aangesloten wordt bij wat jij nodig hebt. Samen maken we een plan, met als uiteindelijk doel: Jou in je kracht zetten en werkplezier laten ervaren!

Tijdens de werkbegeleiding wordt er naast ondersteuning ook aandacht gegeven aan het persoonlijke welzijn. Hoe zit je erbij? en hoe gaat het met jou? zijn vragen die binnen de werkbegeleiding aan bod komen. Aandacht voor werk- privébalans is een belangrijke waarde voor elke medewerker van Spring.

De werkbegeleiding kan plaatsvinden op jouw werkplek of op één van de kantoren van SPRING in Breda, Roosendaal of Goes. Tevens zal er altijd ruimte zijn om telefonisch en digitaal contact te hebben. Wanneer nodig zal er extra begeleiding plaatsvinden.

Intervisie
Als nieuwe professional in het jeugdveld word je onderdeel van een intervisiegroep met Spring Samen collega’s. Dit zijn zowel intervisie als Moreel Beraad bijeenkomsten. Binnen deze bijeenkomsten reflecteer je op jouw handelen als starten professional binnen de jeugdhulp.

Spring Samen programma vanuit het SPRING Leerhuis:
Zodra je start bij Spring Samen, ga je het speciaal door het leerhuis ontwikkelde Spring Samen jaarprogramma volgen. Je volgt in ieder geval de basistraining Beroepsethiek en Tuchtrecht en kunt het basisprogramma desgewenst uitbreiden met Oplossingsgericht werken en Systeemgericht werken. Naast deze basistrainingen zijn er speciaal voor Spring Samen facultatieve trainingen én thema-ochtenden ontwikkeld. De thema-ochtenden gaan over onderwerpen die relevant zijn voor professionals in de jeugdhulpverlening. Voorbeelden van thema’s zijn: zelfzorg, omgaan met weerstand, positioneren en contact maken. Tevens zorgen deze thema-ochtenden ervoor dat jij als nieuwe professional met andere professionals in een soortgelijke situatie tips en informatie over deze onderwerpen kan uitwisselen.

Tijdens de trainingen en bijeenkomsten krijg je met veel praktijkvoorbeelden te maken. Je doet kennis op die je direct kunt gaan toepassen. in de praktijk toepassen. Zo blijf je jezelf professional ontwikkelen. Bijkomend voordeel is dat jij met het trainingsprogramma je benodigde SKJ-punten behaald.

Balans in werk en ontwikkeling is natuurlijk erg belangrijk. Het programma is interactief en past goed bij alle praktijkervaring die jij op gaat doen, want: “ Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.”

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken