Gedragswetenschapper

Gedragswetenschapper

24 uur per week

Spring en de jeugdzorg waarin zij werkt zijn in beweging.  Om Jeugdprofessionals van Spring in deze dynamiek blijvend en gedegen te ondersteunen heeft Spring een team gedragswetenschappers die daarin een belangrijke rol hebben. In verband met groei van de activiteiten van Spring willen we ons team gedragswetenschappers graag uitbreiden met een bevlogen professional.

Je gaat, samen met je collega-­gedragswetenschappers, nauw samenwerken op de volgende gebieden:

 • Je adviseert en coacht Jeugdprofessionals op locatie over de in te zetten benodigde hulpverlening  en het bijdragen aan de inhoudelijke en methodische ontwikkeling en innovatie binnen de organisatie en binnen de keten;
 • Je laat je consulteren door jeugdprofessionals, vanuit de gedragswetenschappelijke  discipline en  kaders, zodanig dat de specialistische kennis en vaardigheden in  hulpverlengingstrajecten juist ge-hanteerd worden;
 • Je draagt bij aan de inhoudelijke ontwikkeling en innovatie van de organisatie o.a. op  het gebied van methoden, werkwijzen en scholingsprogramma’s gericht op de  deskundigheid van jeugd-professionals;
 • Gezamenlijk met je collega’s uit het Expertteam vorm je de vakgroep gedragswetenschappers;
 • Op casusniveau kan over en weer kennis uitgewisseld worden en gezamenlijk worden opgetrokken;
 • Je biedt vakinhoudelijke voorlichting/ deskundigheidsbevordering aan  jeugdprofessionals in het kader van kennisoverdracht en kennisverbreding;
 • Je draagt bij aan beleidsontwikkeling, zowel intern als extern met de samenwerkende gemeenten en ketenpartners;
 • Je hebt een rol in het vertalen van wat je in je werkpraktijk tegenkomt naar een goede  plek binnen ons SPRING­leerhuis.
 • Je ontwerpt voorstellen voor ontwikkeling van het vakgebied en het vertalen hiervan  in richtlijnen en kaders;
 • Je voert basisdiagnostisch onderzoek uit ten behoeve van vraagverheldering van cliënten;
 • Je ondersteunt jeugdprofessionals in direct contact met de cliënten, waar je  begeleiding biedt ter  voorkoming van het doorverwijzen naar specialistische zorg.

Wat heb je te bieden?

 • Een afgeronde wetenschappelijke opleiding (ontwikkelings)psychologie of  (ortho)pedagogiek, met voorkeur voor diagnostiekbevoegdheid;
 • Kennis van psychiatrische ontwikkelbeelden, gedragsproblemen en systemische  problematiek;
 • Kennis van de sociale kaart van zorg en welzijn en daarbij betrokken keten(partners);
 • Kennis van wet­ en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn;
 • Drie jaar werkervaring in een relevante of vergelijkbare functie;
 • Kennis van en ervaring met de doelgroep van SPRING is een pré;
 • Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen op jouw vakgebied en weet dit om te zetten naar wat nodig is binnen SPRING;
 • Je bent geregistreerd bij het SKJ en voldoet aan de daarvoor geldende eisen;

Wat bieden we jou?
Een uitdagende functie, waarbij je samen met de gemeenten, overige samenwerkingspartners en je collega’s mede vorm kunt gaan geven aan de rol van de gedragswetenschapper in de gemeentelijke jeugdzorg. Samen met je collega’s krijg je de kans om de jeugdzorg binnen de relatief nieuwe, in ontwikkeling zijnde, gemeentelijke context, mee vorm te geven. We hebben uitstekende  primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg.  De functie is ingedeeld in salarisschaal 11 van de CAO Jeugdzorg. Het bruto salaris bedraagt  max. € 5.144,01 bij een fulltime dienstverband.

Wil je meer weten?
Meer informatie over SPRING vind je op www.springjeugd.nl. Voor vragen over de functie neem je contact op met Maurice van den Nieuwenhuijzen via m.van.den.nieuwenhuijzen@springjeugd.nl of 06-53195306 of Monique Franken-Schrauwen via m.schrauwen@springjeugd.nl of 06-24960759.
Lees ook het verhaal van Annette, over hoe zij het werken als gedragswetenschapper bij Spring ervaart!

Ben je overtuigd?
Stuur ons uiterlijk 21 september a.s. je motivatiebrief en CV o.v.v. vacature Gedragswetenschapper naar werken@springjeugd.nl. De selectiegesprekken worden gepland in de week van 26 september.

Naast de selectiegesprekken kunnen er referenties worden opgevraagd.

Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst.

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken