Voor wie

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, opgroeien of de gezondheid van zijn kind en wil daar graag eens met iemand over praten. Heb je vragen over de opvoeding van je kind? Dan kun je terecht bij een jeugdprofessional van Spring.

De jeugdprofessional geeft deskundig advies, ondersteuning en hulp op maat. Hij is het aanspreekpunt voor o.a. de jongere en het gezin. De jeugdprofessionals leveren of coördineren de ondersteuning en hulp aan een gezin. Zij werken nauw samen met veel partners, zoals het consultatiebureau, huisartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD West-Brabant. De jeugdprofessionals van Spring zijn ook met regelmaat te vinden bij peuterspeelzalen, kinderopvang en het onderwijs.

Hoe werken we?

Onze jeugdprofessionals gaan uit van wat goed gaat in gezinnen en kijken hoe ze dit verder kunnen uitbouwen. Eigen kracht van het gezin en het netwerk wordt optimaal benut en verder versterkt. Onze jeugdprofessional ondersteunt bij het vinden van oplossingen en het verkrijgen en behouden van regie. Het veilig opgroeien van kinderen staat altijd centraal. De jeugdprofessional kan naar alle vormen van jeugdhulp en opvoedondersteuning doorverwijzen. Wanneer je in contact wilt komen met een jeugdprofessional, kan dit via je gemeente of een CJG in de buurt.

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, opgroeien of de gezondheid van zijn kind en wil daar graag eens met iemand over praten. Heb je vragen over de opvoeding van je kind? Dan kun je terecht bij een jeugdprofessional van SPRING.

Als voor een jeugdige ondersteuning nodig is, kan hij of zij en zijn opvoeders terecht bij een jeugdprofessional van SPRING die werkzaam is in de gemeente. Ook zijn de jeugdprofessionals bereikbaar voor verwijzers, zoals huisartsen en scholen.

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken