Gemeente

Jeugdigen en opvoeders kunnen voor hulp en ondersteuning terecht bij een jeugdprofessional van SPRING die werkzaam is in de gemeente. Ook zijn de jeugdprofessionals bereikbaar voor verwijzers, zoals huisartsen en scholen. Uiteraard wordt er veel samengewerkt met partners in het werkveld, waardoor sneller afstemming bereikt kan worden. Om zichtbaar te zijn, werken onze professionals op vindplaatsen waar kinderen zijn, zoals brede scholen en wijkcentra.

SPRING levert jeugdprofessionals aan gemeenten. SPRING draagt zorg voor de kwaliteit van jeugdprofessionals (professionalisering, dmv intervisie, deskundigheidsbevordering, coaching e.d.) en de inzetbaarheid daarvan. Daarnaast houden we ons bezig met de verdere doorontwikkeling van het vak. Dit doen we in samenwerking met diverse opleidingsinstituten.

Visie Jeugdzorg West-Brabant West

Voor meer informatie over SPRING en de werkwijze in de gemeenten, neem contact met op met Marjolein van den Heijkant of Maurice van den Nieuwenhuijzen via info@springjeugd.nl. Kijk ook eens op de website: voor de jeugd West-Brabant West.

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken