Gemeente

Als voor een jeugdige ondersteuning nodig is, kan hij of zij en zijn opvoeders terecht bij een jeugdprofessional van SPRING die werkzaam is in de gemeente. Ook zijn de jeugdprofessionals bereikbaar voor verwijzers, zoals huisartsen en scholen. Uiteraard wordt er veel samengewerkt met partners in het huidige werkveld, waardoor sneller afstemming bereikt kan worden. Om zichtbaar te zijn, werken onze professionals op vindplaatsen waar kinderen zijn, zoals brede scholen en wijkcentra.

SPRING levert jeugdprofessionals aan gemeenten. SPRING draagt zorg voor de kwaliteit van jeugdprofessionals (professionalisering, dmv intervisie, deskundigheidsbevordering, coaching e.d.) en de inzetbaarheid daarvan. Daarnaast houden we ons bezig met de verdere doorontwikkeling van het vak. Dit doen we in samenwerking met diverse opleidingsinstituten.

Visie Jeugdzorg West-Brabant West

Wilt u meer weten over SPRING of onze jeugdprofessionals? Neem dan contact met op met Monique Groffen of Maurice van den Nieuwenhuijzen via info@springjeugd.nl. Voor meer informatie kunt u ook eens kijken opĀ www.jeugdhulpwbw.nl.

Menu Close Toon menu Search Close Toon zoeken Naar de top