‘Inzet van SPRING-jeugdprofessionals: ik zou niet anders meer willen’

Sinds de transitie van 2015 werkt de gemeente Moerdijk met de jeugdprofessionals van SPRING. Als teamleider jeugd stond Moniek van der Slikke aan de wieg van het fenomeen jeugdprofessional. ‘Samen met andere partijen hebben we bedacht hoe we jongeren en gezinnen het beste zouden kunnen helpen. Toen is het idee jeugd opvoed- en opgroeiprofessional geboren en verder uitgewerkt.’

Ze vertelt: ‘Deze professional moest een toegankelijke en hoogwaardige hulpverlener zijn die flexibel, niet tijd- en plaatsgebonden en systeemgericht werkt vanuit de gezinnen. Aan de keukentafel maar ook aan de vergadertafel met de gemeente en samenwerkingspartners en altijd uitgaan van de krachten van het gezin. En geen 9-tot-5-types. Verschillende partijen hebben zich ingeschreven voor de aanbesteding en voor de tweede keer op rij is SPRING de opdracht gegund. We zijn zeer tevreden over SPRING.’

Hoogwaardige hulpverlening
‘Ik zou het niet anders meer willen. Dankzij de inzet van de SPRING-professionals kan de gemeente hoogwaardige hulpverlening bieden. Deze professionals, die niet in dienst zijn van de gemeente, vormen met hun deskundigheid een onmisbaar onderdeel van onze teams. Natuurlijk was het ook spannend in het begin. Hulpverleners zijn ander type mensen, hebben een andere cultuur dan die van de gemiddelde ambtenaar. Ze zijn erg sociaal en betrokken bij elkaar. Dat is inherent aan hun werk. Maar de SPRING-jeugdprofessionals horen er helemaal bij. Ze weten waar de gemeente Moerdijk voor staat. Als collega’s doen ze mee aan teamactiviteiten  en krijgen ze een kerstpakket.‘

Hulpverlening goed geborgd
SPRING levert ons gekwalificeerde medewerkers. Ze opereren onafhankelijk en autonoom, zijn goed opgeleid, zijn SKJ-geregistreerd en hebben  veel ervaring op het gehele terrein van de jeugdzorg. Dankzij de inzet van SPRING is de hulpverlening van de gemeente stevig geborgd. SPRING ontzorgt de gemeente. We hoeven bijvoorbeeld geen mensen op te leiden of bij te scholen, geen sollicitatieprocedures te voeren; alles is gewoon goed geregeld door SPRING.’

‘Het vak van jeugdprofessional is niet voor iedereen weggelegd. Het is zware baan en vergt veel van je. De jeugdprofessional werken samen met andere maatschappelijke organisaties en onderwijs, leggen en onderhouden contacten  met jongeren en gezinnen, signaleren én pakken signalen op. Ik heb ervaren dat deze hulpverleners vanuit hun organisatie goed worden begeleid en worden ondersteund. Ze komen de meest ingewikkelde problemen tegen in de meest kwetsbare gezinnen.’

Duidelijke realistische visie
Op de vraag wat SPRING onderscheidt van andere organisaties die aan de aanbesteding hebben meegedaan reageert Van der Slikke: ‘Het financieel en inhoudelijk plaatje klopt. SPRING heeft een  hele duidelijke realistische visie. Het management belooft geen gouden bergen en heeft de plannen goed doordacht. SPRING heeft een slagvaardig managementteam. Ze zijn flexibel en weten van aanpakken. De pioniersfase hebben we achter de rug. Ik kijk er naar uit onze relatie verder te bestendigen.‘

Alles is gewoon goed geregeld door SPRING.

Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken